Agata

Agata

Absolwentka

Program w Kolegium Europejskim pomógł mi stać się liderem i łatwiej podejmować ryzyko. Mając szeroki zakres przedmiotów i zajęć z łatwością wpadłam codzienny rytm nauki i uczenia się każdego dnia czegoś nowego. Dzięki programowi International Baccalaureate mogę kontynuować moją edukację w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Pace w Nowym Jorku, gdzie dumnie przemierzam drogę jako przyszły lekarz.

W szkole wymagano ode mnie zaangażowania się w zajęcia pozalekcyjne, które szybko stały się moimi zainteresowaniami, był to między innymi wolontariat w miejscowym szpitalu czy pływanie. Zajęcia dodatkowe które wybierają uczniowie są zwykle związane z ich pasją i osobistymi zainteresowaniami, które później mają wpływ na ich ścieżkę kariery zawodowej.

Środowisko nauki w Kolegium Europejskim jest bardziej skoncentrowane na relacji nauczyciel-uczeń. Klasy są odpowiednio małe, dając uczniom poczucie pracy indywidualnej z nauczycielem. Jest to bez wątpienia zaleta, ponieważ nauczyciel potrafi dokładnie opisać, w czym uczniowie są wybitni, a gdzie mają problemy i potrzebują pomocy w obszarze przedmiotu.

Dzięki tej szkole wzbogacałam swoją wiedzę, ale też miałam okazję angażować się w wiele zajęć dodatkowych. Moje zaangażowanie w pisanie artykułów do szkolnej gazetki, działalność w szkolnym klubie teatralnym, czynny udział w projekcie Comenius udowodniły, że dzięki Kolegium Europejskiemu zdobyłam bogate doświadczenie naukowe.

Chcę zachęcić wszystkich obecnych i przyszłych uczniów do podążania za swoimi marzeniami i dążenie do swoich celów, ponieważ Kolegium Europejskie pomogło mi utorować moją drogę do sukcesu.

Certyfikaty