Włochy 2020

International Cultural and Academic Student Exchange

7 dniowa wymiana ze szkołą Il Pontormo Liceo w Toskanii

II Pontormo Liceo w Krakowie:30 Marzec 2020–06Kwiecień2020

KolegiumEuropejskiew Toskanii:11Maj2020–18Maj 2020

W programie:

Florencja, Piza, Vinci, Empoli, Lukka, San Gimignano, Siena, Certaldoi wiele innych pięknych miejsc w Toskanii.

 Ceny biletów lotniczych z Krakowa do Florencji lub Pizy(wliczony bagaż rejestrowany do 20kg), ubezpieczenie, opieka podczas podróży. Jest to wymiana hosting, polska młodzież mieszka u rodzin włoskich. Podczas wizyty w Krakowie, Włosi mieszkają u rodzin swoich polskich partnerów. Wszystkie aktywności i wyjazdy w tygodniu organizowane są przez obydwie szkoły. Sobota to dzień w którym gospodarze zabierają uczniów na wycieczkę w miejsca, które nie są objęte w normalnym programie. Niedziela to dzień spędzony w gronie rodzinnym, aby poznać kulturę, zwyczaje i lokalną kuchnię. W ostatnim dniu pobytu organizowany jest w szkołach dzień polsko-włoski w którym młodzież wymienia swoje doświadczenia ze swojego pobytu. Nasi uczniowie będą również w tym dniu gościnnie uczestniczyć kilku zajęciach w Il Potnormo Liceo, aby zobaczyć jak wygląda włoska edukacja.

 

International Cultural and Academic Student Exchange

7 days exchange with the school Liceo Il Pontormo Liceo in Tuscany

Liceo II Pontormo in Krakow:30 March 2020 –06 April 2020

Kolegium EuropejskieinTuscany:11 May 2020 –18 May 2020

The program includes:

Florence, Pisa, Vinci, Empoli, Lucca, San Gimignano, Siena, Certaldo and many other beautiful places in Tuscany.

The cost includes:

Prices of flight tickets from Krakow to Florence or Krakow to Pisa (checked baggage up to 20kgincluded), insurance, travel care during entire trip. This is a hosting exchange, Polish students live in Italian families. During a visit to Krakow, Italians live with the families of their Polish partners. All activities and trips from Monday to Friday are organized by both schools. Saturday is the day when the host families take guest students on a trip to places that are not included in the normal program. Sunday is a day spent with family to get to know the culture, the traditions and the local cuisine. On the last day of stay, a Polish-Italian day is organized in the schools where young people exchange their experience and observation from their stay. On this day, our students will also participate in several classes at Il Pontormo Liceo to see what Italian education looks like.

 

Certyfikaty