Kolejny tydzień przygotowań za nami. W tym tygodniu skupiliśmy się na interwałach, czyli tym, czego tygryski nie lubią najbardziej. Jest to zmuszanie organizmu do dużego a czasami maksymalnego wysiłku przez określony czas z krótką przerwą na odpoczynek. Serie interwałów mają jednak ogromny wpływ na poprawienie wyników, co widać w porównaniu tydzień do tygodnia. Jak to się ma do nauki? To ile się uczymy, po jakim czasie powtarzamy, ile i jakie przerwy robimy ma decydujące znaczenie w przyswajaniu wiedzy. Po 60 minutach ciągłego czytania zapomnisz, co najmniej 60% tego, co przeczytałeś!

W ramach wymiany międzyszkolnej mieliśmy przyjemność w marcu gościć uczniów z Włoch, którzy przez tydzień poznawali naszą kulturę, zabytki i zwyczaje oraz uczestniczyli w lekcjach w naszej szkole.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszył się ostatni dzień otwarty oraz wieloma sygnałami z prośbą o organizacje dodatkowego dnia otwartego z przyjemnością informujemy o wyznaczeniu dodatkowego terminu. Zapraszamy w dniu 3.03.2018 w godzinach 9-13. Będzie można zwiedzić szkołę spotkać się z uczniami, nauczycielami oraz dyrekcja. Jednocześnie informujemy o zmianie godzin dnia otwartego 20.03.2018 na godziny 13:00-17:00
W celu zadbania o jak najlepsze przegotowanie merytoryczne oraz organizacyjne bardzo prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:

W związku z dynamicznym rozwojem szkół Kolegium Europejskiego:   podstawowej i liceum IB z maturą międzynarodową z wykładowym j. angielskim,  poszukujemy   nauczycieli z pasją, zaangażowaniem chcących wdrażać ciekawe metody nauczania, aktywizujących  uczniów,  umiejących wymagać, ale również zaszczepiać pasję w śród młodzieży.

Zgodnie z nowelizacją z grudnia 2016 r. w państwowej szkole wyższej nie może przypadać więcej niż 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego. Jeżeli placówka przekroczy ten limit - straci dotację ministerialną. Uczelnie zmniejszają zatem liczbę miejsc na studiach. Radomski Uniwersytet Technologiczny zapowiada cięcie 50-procentowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu planuje zmniejszyć liczbę miejsc aż o 1,3 tys. O tysiąc osób mniej przyjmie też warszawska Akademia Pedagogiki Specjalnej. Na Politechnice Warszawskiej tych miejsc może być mniej o 500 (ok.10 proc.), podobne szacunki przedstawiają Uniwersytety w Białymstoku i Gdańsku oraz Politechnika Rzeszowska i Gdańska.


Biorąc pod uwagę korzystniejsze przeliczniki wyników matur międzynarodowych IB na wielu uczelniach, możemy być spokojni o przyszłość naszych absolwentów. Międzynarodowa matura IB to obecnie najlepszy wybór dla młodych ludzi zastanawiających się nad wyborem szkoły.

Certyfikaty