Interwały, czyli jak się uczyć, aby jak najwięcej zapamiętać

Kolejny tydzień przygotowań za nami. W tym tygodniu skupiliśmy się na interwałach, czyli tym, czego tygryski nie lubią najbardziej. Jest to zmuszanie organizmu do dużego a czasami maksymalnego wysiłku przez określony czas z krótką przerwą na odpoczynek. Serie interwałów mają jednak ogromny wpływ na poprawienie wyników, co widać w porównaniu tydzień do tygodnia. Jak to się ma do nauki? To ile się uczymy, po jakim czasie powtarzamy, ile i jakie przerwy robimy ma decydujące znaczenie w przyswajaniu wiedzy. Po 60 minutach ciągłego czytania zapomnisz, co najmniej 60% tego, co przeczytałeś!

Po pierwsze zwróć uwagę na stopień przyswajania wiedzy przez umysł w zależności od sposobu uczenia się:

 

Źródło: M.Chi i inni, Self-explanations: How to study and Use examples in problem sloving „Cognitive Science” 1989, 13,p.145-185

Na zapamiętywanie informacji duży wpływ mają formy jej przekazywania. Łatwiej jest zapamiętywać informacje, które podawane są na początku lub na końcu, to tzw. „efekt pierwszeństwa” i „efekt świeżości” wielokrotnie sprawdzony i potwierdzony eksperymentalnie. Dlatego też dobrym sposobem na przyswojenie nowej wiedzy jest taki podział materiału, aby było w nim możliwie dużo początków i końców czyli podzielenie treści na mniejsze porcje, które można na przykład oddzielnie zatytułować.

 „Zdolność zapamiętywania materiału spada po 30 minutach uczenia się” (Tubaj, 2004),

 1. po 30 minutach nauki wystarczy 5-minutowa przerwa, która przywróci początkowy stan koncentracji,
 2. po 2 godzinach nauki wskazana jest przerwa 15-20 minutowa
 3. po 3 godzinach konieczny jest już 60-90 minutowy

Prof. Ziemowit Włodarski w zakresie nauki radzi:

 • „Nie należy uczyć się obszerniejszych materiałów w sposób skomasowany.
 • Im dłuższy i trudniejszy jest materiał, tym więcej powinno być seansów uczenia się, rozłożonych w czasie.
 • Im trudniejszy jest materiał, tym krótsze powinny być przerwy.
 • Im bardziej zwarta jest struktura materiału, tym dłuższe mogą być przerwy.
 • Im dłużej trwa uczenie się, tym większa powinna być następująca po nim przerwa (ograniczeniem tego postulatu jest zależność długości przerw od stadium uczenia się).
 • W początkowym stadium uczenia się pożądane jest, żeby pierwszy seans był długi, a przerwa po nim krótka (zapamiętywanie); następne seanse uczenia się mogą być krótsze, przerwy dłuższe (utrwalanie).
 • Osoby szybciej zapominające powinny stosować krótsze przerwy”.

Zapamiętujemy informacje, ponieważ:

 •      Zapamiętujemy lepiej, jeśli powtarzamy materiał ze zrozumieniem (zrozumienie).
 •      Zapamiętujemy lepiej, gdy podejmujemy naukę częściej i przyswajamy materiał mniejszymi porcjami (rozłożenie nauki w czasie).
 •      Zapamiętujemy lepiej, recytując na głos (uczenie się na głos).
 •      Zapamiętujemy lepiej, powtarzając raczej całości niż części (zasada całości).
 •      Zapamiętujemy lepiej, gdy powiemy sobie, że możemy (zaufanie do własnych możliwości).
 •      Przypominamy sobie łatwiej w warunkach analogicznych do tych, w jakich się uczyliśmy (reintegracja).
 •      Zapamiętujemy lepiej, gdy dzielimy materiał na mniejsze części „efekt pierwszeństwa” i „efekt świeżości”.  
 •      Zapamiętujemy lepiej, gdy unikamy zakłóceń w nauce.

Zapominamy informacje, ponieważ:

 •      proces kodowania informacji był niewystarczający
 •      jesteśmy roztargnieni lub mamy problem ze skupieniem się 
 •      nie używamy zapamiętywanych informacji i nie powtarzamy ich   
 •      przyswojone informacje podlegają procesowi interferencji

Interferencja - Poznawanie i nauka nowej wiedzy czasami nakłada się na starą wiedzę niekoniecznie się z nią łącząc. Nowe informacje powodują zapominanie starych lub gdy poznawanie nowych informacji jest utrudnione przez wiedzę wcześniej poznaną. Dlatego podczas nauki dobrze jest stosować metodę naprzemiennego uczenia się przedmiotów ścisłych z humanistycznymi. W ten sposób powstrzymamy w jakimś stopniu zjawisko interferencji, gdyż nowo nabyte informacje są tak różne od nabytych wcześnie j lub później, że nie są w stanie zakłócić procesu przechowywania lub odtwarzania.

A jak u nas zadziałały interwały? Ponad 17 kilometrów pokonaliśmy w szybszym tempie niż niespełna 15 km tydzień wcześniej. Widać progres!

Certyfikaty