HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

MEETINGS WITH PARENTS IN THE SCHOOL YEAR 2017/2018

 

TERMIN

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNI

1.

14.09.2017 r.

godz. 16:30

godz. 17:00

Spotkanie Kierownictwa i Dyrekcji Kolegium Europejskiego z rodzicami nowych uczniów

Zebrania klasowe, wybór rad klasowych rodziców, informacje dotyczące matury międzynarodowej i egzaminu gimnazjalnego, informacje i komunikaty wychowawców klas.

Zarząd CEM Sp. z o.o. i Dyrekcja Kolegium Europejskiego

Wicedyrektor szkoły, wychowawcy klas

2.

09.11.2017 r.

godz. 16:30 – 17:30

Dzień otwarty – dyżury wszystkich nauczycieli

Dyrekcja szkoły

3.

01.02.2018 r.

godz. 16:00 – 17:00

Wywiadówki śródroczne, zebrania klasowe

Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas

4.

22.03.2018 r.

godz. 16:30 – 17:30

Dzień otwarty – dyżury wszystkich nauczycieli.

 

Dyrekcja szkoły

5.

24.05.2017 r.

godz. 16:00

godz. 16:30 – 17:300

Zebrania klasowe, informacje wychowawców klas o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i proponowanych pozostałych ocenach, komunikaty.

Dzień otwarty – dyżury wszystkich nauczycieli.


 

Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas

 

Certyfikaty