HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

w roku szkolnym 2017/2018

 

TERMIN

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNI

1.

31.08.2017

godz. 10:00

Organizacja roku szkolnego 2017/2018, główne kierunki pracy dydaktycznej i wychowawczej, przydział czynności dla nauczycieli.

Zarząd CEM Sp. z o.o., Dyrekcja Kolegium Europejskiego

2.

14.09.2017

godz. 15:00

Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego oraz planów pracy komisji przedmiotowych

Dyrekcja Kolegium Europejskiego

 

3.

12.10.2017

godz. 14:10

Uroczyste spotkanie Rady Pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrekcja Kolegium Europejskiego

Samorząd Uczniowski

4.

09.11.2017

godz. 15:00

Konferencja zespołu nauczycieli uczących w klasach IB - rejestracja uczniów do matury oraz zatwierdzenie kalendarza IB dla klasy II LO

Dyrekcja szkoły

5.

25.01.2018

godz.15:00

Konferencja klasyfikacyjna – klasyfikacja śródroczna klas gimnazjalnych i licealnych

Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas

6.

01.02.2018

godz. 15:00

Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Dyrekcja szkoły, przewodniczący komisji przedmiotowych

7.

22.03.2018

godz. 15:00

Konferencja szkoleniowa

Dyrekcja szkoły

8.

19.04.2018

godz.15:00

Konferencja klasyfikacyjna – klasyfikacja końcowa klasy III LO. Szkolenie dla nauczycieli przed maturą.

Dyrekcja szkoły, wychowawca klasy III LO,

Koordynator IB DP

9.

14.06.2018

godz. 15:00

Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna klas gimnazjalnych i licealnych.

Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas

10.

22.06.2018

godz. 10:30

Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Zarząd CEM Sp. z o.o., Dyrekcja Kolegium Europejskiego, przewodniczący komisji przedmiotowych, bibliotekarz, psycholog, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 

Certyfikaty