Szkoła Podstawowa

Na rok 2018/2019 prowadzona jest rekrutacja do wszystkich klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Kolegium Europejskie to szkoła dwujęzyczna. Oznacza to dla uczniów zarówno naukę w języku polskim jak też w języku angielskim. Nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze rozszerzonym, co zapewnia opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną i swobodną komunikację. Taki system pracy sprzyja coraz sprawniejszemu posługiwaniu się językiem specjalistycznym z zakresu wybranych zagadnień edukacyjnych. W klasach i na przerwach panuje międzynarodowa atmosfera, którą tworzą uczniowie z wielu krajów.

Promowana w tych klasach intensywna nauka języka angielskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym do 6 godzin tygodniowo w tym 2 godziny z native speakerem.

Klasy oferują ponadto nauczanie drugiego języka obcego w wymiarze 2 godzin tygodniowo, w tym do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki i rosyjski.

Dodatkowo:

- kurs szybkiego czytania, pisania i nauki

- rozszerzone zajęcia z informatyki i podstaw programowania (klasy starsze)

- szeroka gama zajęć dodatkowych uzależniona od indywidualnych zainteresowań ucznia. Szczegóły dotyczące zajęć dodatkowych można uzyskać w sekretariacie    szkoły

Więcej informacji pod numerem telefonu +48 733 883 121 oraz pisząc na adres

Certyfikaty