Rekrutacja szkoła podstawowa z odziałami dwujęzycznymi

Kolegium Europejskie prowadzi rekrutuję do Szkoły Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi:

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASA I,II,III

Serdecznie zapraszamy najmłodszych do klasy I, II i III Szkoły Podstawowej. Przyjazna atmosfera, nowoczesne wyposażenie, małe klasy i doświadczone grono pedagogiczne to gwarancja dobrego samopoczucia w naszej szkole i dobrych warunków do zdobywania wiedzy.

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASA IV, V, VI, VII i VIII

Zapraszamy uczniów z Polski i z całego świata do IV, V, VI, VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej. Promowana w tych klasach intensywna nauka języka angielskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym do 6 godzin tygodniowo oraz lekcji konwersacji z native speakerem. Klasy Szkoły Podstawowej będą klasami o charakterze dwujęzycznym, co dla uczniów oznacza naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim na wybranych zajęciach lekcyjnych. Taki system pracy będzie sprzyjał coraz sprawniejszemu posługiwaniu się językiem specjalistycznym z zakresu wybranych zagadnień edukacyjnych. Klasy oferują ponadto nauczanie drugiego języka obcego w wymiarze 3 godzin tygodniowo, w tym do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki i rosyjski.

Dodatkowo Szkoła Podstawowa posiada w ofercie edukacyjnej:

- kurs szybkiego czytania, pisania i nauki

- rozszerzone zajęcia z informatyki i podstaw programowania (klasy starsze).

- liczne zajęcia dodatkowe uzależnione od zainteresowań uczniów.

Rekrutacja do szkoły podstawowej

1. O przyjęcie do szkoły podstawowej może ubiegać się każdy uczeń z Polski i zagranicy, który legitymuje się równorzędnym wykształceniem zdobytym za granicą.

2. O możliwości przyjęcia ucznia decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy jego dotychczasowych wyników.
3. Dyrektor Szkoły może zdecydować o przyjęciu ucznia do Szkoły w trybie uproszczonym nawet w czasie trwania roku szkolnego bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej.
4. Przyjmowanie kandydatów do szkoły w trybie uproszczonym odbywa się do wyczerpania miejsc w danej klasie, zgodnie z kolejnością zapisu do szkoły.
5. Do dnia 26 czerwca 2018 kandydaci do szkoły (oraz uczniowie już zakwalifikowani w trybie uproszczonym) dostarczają do sekretariatu:
- ostatnie świadectwo szkolne – oryginał bądź kopię
6. Potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia do szkoły podstawowej odbywa się poprzez podpisanie przez rodziców bądź opiekunów ucznia umowy o naukę i dokonanie opłaty wpisowej, niezwłocznie po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły, oraz dostarczenie:

- oryginałów świadectwa
- 3 aktualnych zdjęć, podpisanych na odwrocie,
- świadectwa zdrowia wydanego przez lekarza szkolnego lub przychodnię.
7. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc, uczeń może zostać przyjęty również w ciągu roku szkolnego.

Zapraszamy na dyżury rekrutacyjne w każdy czwartek w godzinach 12.00-15.00 oraz w środy w godzinach popołudniowych 15.00-17.00. Na dyżurach dostępne będzie dla Państwa więcej osób: koordynator matur międzynarodowych, nauczyciele, przedstawiciel dyrekcji i zarządu, którzy chętnie odpowiedzą na pytania. Będzie również możliwość podpisania umowy.
Oprócz tego można się umówić z koordynatorem matur międzynarodowych w każdy dzień na spotkanie w godzinach 9-14 lub Dyrektorem Europejskiego w godzinach popołudniowych po wcześniejszej informacji telefonicznej.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia telefonicznie +48 733883121 lub mailowo na adres 

 

Kolegium

Informacje o rekrutacji do II klasy IB

Informacje o rekrutacji do gimnazjum

 

Certyfikaty