Rekrutacja szkoła podstawowa

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką w Kolegium Europejskim (w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum z maturą międzynarodową IB) na odwiedzenie naszej szkoły i wzięcie udziału w dniach otwartych. Dni otwarte odbędą się: 27.01.2018 (sobota), 20.03.2018 (wtorek) w godzinach 9:00-13:00.
W czasie dni otwartych będzie możliwość poznania szkoły, spotkania się i porozmawiania z uczniami, nauczycielami oraz dyrekcją. Na uczestników będą czekać również ciekawe prezentacje. W celu zadbania o jak najlepsze przegotowanie merytoryczne oraz organizacyjne bardzo prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:

Kolegium Europejskie prowadzi rekrutuję do poszczególnych klas Szkoły Podstawowej:

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASA V, VI i VII

W związku z obecną Reformą Oświaty prowadzone przez Kolegium Europejskie Gimnazjum ulega przekształceniu w Szkołę Podstawową. Od roku szkolnego 2017/2018 zapraszamy uczniów z Polski i z całego świata do V, VI i VII klasy Szkoły Podstawowej. Promowana w tych klasach intensywna nauka języka angielskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym do 6 godzin tygodniowo oraz lekcji konwersacji z native speakerem. Klasy Szkoły Podstawowej będą klasami o charakterze dwujęzycznym, co dla uczniów oznacza naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim na wybranych zajęciach lekcyjnych. Taki system pracy będzie sprzyjał coraz sprawniejszemu posługiwaniu się językiem specjalistycznym z zakresu wybranych zagadnień edukacyjnych. Klasy oferują ponadto nauczanie drugiego języka obcego w wymiarze 3 godzin tygodniowo, w tym do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki i rosyjski.

Dodatkowo Szkoła Podstawowa posiada w ofercie edukacyjnej:

- kurs szybkiego czytania, pisania i nauki

- rozszerzone zajęcia z informatyki i podstaw programowania (klasy starsze).

- liczne zajęcia dodatkowe uzależnione od zainteresowań uczniów.

Rekrutacja do szkoły podstawowej
1. O przyjęcie do szkoły podstawowej może ubiegać się każdy uczeń z Polski i zagranicy, który legitymuje się równorzędnym wykształceniem zdobytym za granicą.
2. O możliwości przyjęcia ucznia decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy jego dotychczasowych wyników.
3. Dyrektor Szkoły może zdecydować o przyjęciu ucznia do Szkoły w trybie uproszczonym nawet w czasie trwania roku szkolnego bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej.
4. Przyjmowanie kandydatów do szkoły w trybie uproszczonym odbywa się do wyczerpania miejsc w danej klasie, zgodnie z kolejnością zapisu do szkoły.
5. Do dnia 26 czerwca 2018 kandydaci do szkoły (oraz uczniowie już zakwalifikowani w trybie uproszczonym) dostarczają do sekretariatu:
- ostatnie świadectwo szkolne – oryginał bądź kopię
6. Potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia do szkoły podstawowej odbywa się poprzez podpisanie przez rodziców bądź opiekunów ucznia umowy o naukę i dokonanie opłaty wpisowej, niezwłocznie po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły, oraz dostarczenie:

- oryginałów świadectwa
- 3 aktualnych zdjęć, podpisanych na odwrocie,
- świadectwa zdrowia wydanego przez lekarza szkolnego lub przychodnię.
7. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc, uczeń może zostać przyjęty również w ciągu roku szkolnego.

Zapraszamy na dyżury rekrutacyjne w każdy czwartek w godzinach 12.00-15.00 oraz w środy w godzinach popołudniowych 15.00-17.00. Na dyżurach dostępne będzie dla Państwa więcej osób: koordynator matur międzynarodowych, nauczyciele, przedstawiciel dyrekcji i zarządu, którzy chętnie odpowiedzą na pytania. Będzie również możliwość podpisania umowy.
Oprócz tego można się umówić z koordynatorem matur międzynarodowych w każdy dzień na spotkanie w godzinach 9-14 lub Dyrektorem Kolegium Europejskiego w godzinach popołudniowych po wcześniejszej informacji telefonicznej.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia telefonicznie +48 733883121 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje o rekrutacji do II klasy IB

Informacje o rekrutacji do gimnazjum

Certyfikaty