Rekrutacja do liceum

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką w Kolegium Europejskim (w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum z maturą międzynarodową IB) na odwiedzenie naszej szkoły i wzięcie udziału w dniach otwartych. Dni otwarte odbędą się: 02.12.2017 (sobota), 27.01.2018 (sobota), 30.03.2018 (piątek) w godzinach 9:00-14:00.
W czasie dni otwartych będzie możliwość poznania szkoły, spotkania się i porozmawiania z uczniami, nauczycielami oraz dyrekcją. Na uczestników będą czekać również ciekawe prezentacje. W celu zadbania o jak najlepsze przegotowanie merytoryczne oraz organizacyjne bardzo prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:

Rekrutacja do klasy I Liceum Ogólnokształcącego z maturą międzynarodową – PRE IB

1. O przyjęcie do pierwszej klasy liceum może ubiegać się każdy uczeń, który ukończył gimnazjum lub legitymuje się równorzędnym wykształceniem zdobytym za granicą.

2. O możliwości przyjęcia ucznia decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy jego dotychczasowych wyników

3. Dyrektor Szkoły może zdecydować o przyjęciu ucznia do Szkoły w trybie uproszczonym bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej oraz napisaniu testu diagnostycznego z języka angielskiego, którego celem jest określenia znajomości języka angielskiego przez kandydata a jego wyniki nie mają wpływu na proces rekrutacji.

4. Przyjmowanie kandydatów do szkoły w trybie uproszczonym odbywa się do wyczerpania miejsc w danej klasie, zgodnie z kolejnością zapisu do szkoły.

5. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani w trybie uproszczonym, mogą zostać przyjęci w trybie konkursowym, w miarę wolnych miejsc, na podstawie:

- wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,

- ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum,

- wyniku zewnętrznie ocenianego w OKE egzaminu gimnazjalnego,

- innych udokumentowanych osiągnięć oraz sukcesów w działalności naukowej, społecznej, charytatywnej lub kulturalnej.

6. Kandydaci do szkoły (oraz uczniowie już zakwalifikowani w trybie uproszczonym) dostarczają do sekretariatu:

- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – oryginał bądź kopię,

- świadectwo ukończenia gimnazjum – oryginał bądź kopię

7. Potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia do liceum odbywa się poprzez podpisanie przez rodziców bądź opiekunów ucznia umowy o naukę i dokonanie opłaty wpisowej, niezwłocznie po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły, oraz dostarczenie: oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile dotychczas dostarczono kopie tych dokumentów),

- 3 aktualnych zdjęć, podpisanych na odwrocie,

- świadectwa zdrowia wydanego przez lekarza szkolnego lub przychodnię.

8. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc, uczeń może zostać przyjęty również w ciągu roku szkolnego.

9. W klasie pre – IB realizowany jest program polskiego liceum jak w klasach dwujęzycznych.

W sprawie rekrutacji można dzwonić codziennie w godzinach 10-15.

Zapraszamy na dyżury rekrutacyjne w każdy czwartek w godzinach 12.00-15.00 oraz w środy w godzinach popołudniowych 15.00-17.00. Na dyżurach dostępne będzie dla Państwa więcej osób: koordynator matur międzynarodowych, nauczyciele, przedstawiciel dyrekcji i zarządu, którzy chętnie odpowiedzą na pytania. Będzie również możliwość podpisania umowy.
Oprócz tego można się umówić z koordynatorem matur międzynarodowych w każdy dzień na spotkanie w godzinach 9-14 lub Dyrektorem Kolegium Europejskiego w godzinach popołudniowych po wcześniejszej informacji telefonicznej.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia telefonicznie +48 733883121 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje o rekrutacji do II klasy IB

Informacje o rekrutacji do gimnazjum

Informacje o rekrutacji do szkoły podstawowej

Kadra nauczycielska

Certyfikaty