Ranking KE

Kolegium Europejskie to najlepsza szkoła w Krakowie dla kandydatów na wyższe uczelnie!

100% naszych absolwentów dostaje się na studia w Polsce i zagranicą.

W rankingu przeliczenia wyników matur na punkty na studia1 jesteśmy  na pierwszym miejscu wśród liceów w Krakowie!

Nie sztuka skończyć liceum sztuka dostać się na studia a my w tym jesteśmy najlepsi!

 

Nazwa szkoły Średni wynik pisemnego egzaminu z matematyki Średni wynik pisemnego egzaminu z języka angielskiego Liczba punktów
na studia matematyka+
j.angielski
Średni wynik z egzaminu z historii Liczba
punktów
na studia matematyka+
j.angielski+
historia
Średni wynik egzaminu z biologii Liczba
punktów
na studia matematyka+
j.angielski+
biologia
Kolegium Europejskie 80 90 170 80 250 100 270
V Liceum Ogólnokształcące 71 84 155 70 225 74 229
I Liceum Ogólnokształcące 55 77 132 64 196 73 205
II Liceum Ogólnokształcące 54 74 128 63 191 57 185
Publiczne Salezjańskie LO 58 76 134 70 204 56 190

 

Wyniki matur w 2016 roku z niektórych przedmiotów w Kolegium Europejskim na tle szkół IB na całym świecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) - Ranking na podstawie regulaminu rekrutacji do Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie

Certyfikaty