Plan lekcji

Uwaga!

Zamieszczamy korekty do poprzedniego planu obowiązującego w poprzednich tygodniach.

Zamieszczony poniżej podział godzin jest nadal tymczasowy i obowiązuje od 17.09.2018 r  tylko do końca września

Nie jest to podział godzin, który będzie obowiązywał w pierwszym półroczu.

Informujemy, że zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego będą kończyć się do godziny 15.

Zmiany, które ewentualnie nastąpią od października wynikają  z ustaleniem ostatecznego  planu pracy pracowników naukowych krakowskich uczelni, którzy uczą również w naszej szkole.

Od poniedziałku 10.09.2018r. uczniowie wszystkich klas liceum uczą się w budynku przy ul. św. Filipa 25.

Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum uczą się w dotychczasowym budynku przy ul. Metalowców 6.

Uwaga, nowy podział godzin powinien mieć w lewym dolnym rogu datę 15.09.2018. Osobo, którym wyświetla się stary podział godzin z datą 7.09.2018 proszone są o wyczyszczenie pomięci podręcznej przeglądarki i ponowne uruchomienie komputera.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

GIMNAZJUM KL.3 

 

LICEUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty