Matura polska

Kolegium Europejskie prowadzi klasy przygotowujące do  matury polskiej. Klasa pierwsza jest klasą o charakterze językowym. Szkoła oferuje poszerzony program języka angielskiego w wymiarze 8 godzin tygodniowo w tym 2 godziny z native speakerem. Oprócz tego istnieje możliwość wyboru drugiego języka, w tym: hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego. Po zakończeniu tej klasy przed uczniem stanie możliwość wyboru atrakcyjnych profili i rozszerzeń w klasach następnych.

Certyfikaty