KOLEGIUM EUROPEJSKIE - ONLINE ADMISSION 2020/2021

KOLEGIUM EUROPEJSKIE - ONLINE ADMISSION 2020/2021

Due to the COVID-19 pandemic, our upcoming primary school and high school admission process for new students will be conducted online. If you want to sign up for an individual admission meeting, please select an available day and time. You will receive an email confirmation and a link to your meeting which you can reschedule or cancel anytime.

https://calendly.com/ke-krakow/ke-online-admission 

KOLEGIUM EUROPEJSKIE - REKRUTACJA ONLINE 2020/2021

Z powodu pandemii COVID-19 w najbliższym czasie proces przyjmowania nowych uczniów do szkoły podstawowej i liceum będzie prowadzony online. Aby się zapisać na indywidualne spotkanie rekrutacyjne, wybierz dostępny dzień i godzinę. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i link do spotkania, które możesz w dowolnym momencie zmienić lub anulować.

https://calendly.com/ke-krakow/ke-online-admission

Certyfikaty