Kadra nauczycielska

 • mgr Katarzyna Dewera – nauczyciel psychologii     więcej.....
 • mgr Ewelina Szremska – nauczyciel ekonomii i biznesu
 • mgr Grzegorz Ciemała – nauczyciel historii i geografii     więcej.....
 • mgr Aneta Gołda – nauczyciel języka polskiego i WOK     więcej.....
 • mgr Nahidah Naser – nauczyciel fizyki
 • mgr Anna Kleszyk – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i zajęć artystycznych
 • dr inż Beata Klocek-Górka – nauczyciel biologii     więcej.....
 • mgr Włodzimierz Japołł – nauczyciel języka polskiego
 • dr Paweł Konieczny – nauczyciel historii i TOK
 • dr Mariola Tracz – nauczyciel geografii
 • mgr Bożena Kula – nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Stanisława Kwaśniak – nauczyciel języka rosyjskiego
 • mgr Julia Seruga – nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Beata Pawlik – nauczyciel języka angielskiego oraz literatury angielskiej
 • mgr Jadwiga Raźna – nauczyciel języka francuskiego
 • mgr Agnieszka Sańka – nauczyciel etyki, wiedzy o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości     więcej.....
 • dr Leszek Zaraska – nauczyciel chemii
 • mgr Karol Lisiak – nauczyciel matematyki
 • mgr Olga Kowalska – nauczyciel języka hiszpańskiego
 • mgr Piotr Kołaczek – nauczyciel informatyki
 • mgr Daniel Dziob – nauczyciel fizyki
 • mgr Sylwia Kaszyca – nauczyciel religii
 • mgr Katarzyna Popowicz – nauczyciel języka angielskiego i plastyki
 • dr Gabriela Osiecka – nauczyciel chemii     więcej.....
 • mgr Natalia Bury – nauczyciel matematyki i fizyki
 • Karol Dewera – native speaker

Kadra nauczycielska

Certyfikaty