Rekrutacja do gimnazjum

Kolegium Europejskie prowadzi rekrutację do poszczególnych klas Gimnazjum:

GIMNAZJUM – KLASA III

Kolegium Europejskie zaprasza uczniów z Polski i z całego świata do III klasy Gimnazjum w którym oferujemy intensywną nauka języka angielskiego w wymiarze rozszerzonym do 6 godzin tygodniowo, 2 godziny z native speakerem oraz 1 godzina konwersacji przez Skype z nauczycielem z USA lub Anglii. Oprócz tego uczniowie gimnazjum mają możliwość wyboru drugiego języka obcego w tym: hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego.

Dodatkowo:
- kurs szybkiego czytania, pisania i nauki
- rozszerzone zajęcia z informatyki i podstaw programowania
- szeroka gama zajęć dodatkowych uzależniona od indywidualnych zainteresowań ucznia.
Szczegóły dotyczące zajęć dodatkowych można uzyskać w sekretariacie szkoły

Rekrutacja do 3 klasy gimnazjum
1. O przyjęcie do gimnazjum może ubiegać się każdy uczeń, który ukończył pierwszą klasę gimnazjum lub legitymuje się równorzędnym wykształceniem zdobytym za granicą.
2. O możliwości przyjęcia ucznia decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy jego dotychczasowych wyników
3. Dyrektor Szkoły może zdecydować o przyjęciu ucznia do Szkoły w trybie uproszczonym nawet w czasie trwania roku szkolnego bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej oraz napisaniu testu diagnostycznego z języka angielskiego, którego celem jest określenia znajomości języka angielskiego przez kandydata a jego wyniki nie mają wpływu na proces rekrutacji.
4. Przyjmowanie kandydatów do szkoły w trybie uproszczonym odbywa się do wyczerpania miejsc w danej klasie, zgodnie z kolejnością zapisu do szkoły.
5. Do dnia 26 czerwca 2018 kandydaci do szkoły (oraz uczniowie już zakwalifikowani w trybie uproszczonym) dostarczają do sekretariatu:
- ostatnie świadectwo szkolne – oryginał bądź kopię
6. Potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia do gimnazjum odbywa się poprzez podpisanie przez rodziców bądź opiekunów ucznia umowy o naukę i dokonanie opłaty wpisowej, niezwłocznie po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły, oraz dostarczenie:

- oryginałów świadectwa
- 3 aktualnych zdjęć, podpisanych na odwrocie,
- świadectwa zdrowia wydanego przez lekarza szkolnego lub przychodnię.
7. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc, uczeń może zostać przyjęty również w ciągu roku szkolnego.

W sprawie rekrutacji można dzwonić codziennie w godzinach 13-15.

Zapraszamy też na dyżury rekrutacyjne w każdy czwartek w godzinach 12.00-15.00 oraz w środy w godzinach popołudniowych 15.00-17.00. Na dyżurach dostępne będzie dla Państwa więcej osób: koordynator matur międzynarodowych, nauczyciele, przedstawiciel dyrekcji i zarządu, którzy chętnie odpowiedzą na pytania. Będzie również możliwość podpisania umowy.
Oprócz tego można się umówić z koordynatorem matur międzynarodowych w każdy dzień na spotkanie w godzinach 9-14 lub Dyrektorem Kolegium Europejskiego w godzinach popołudniowych po wcześniejszej informacji telefonicznej.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia telefonicznie +48 733883121 lub mailowo na adres 

Certyfikaty

Akceptacja Cookies

Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w Serwisie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu gromadzonych za ich pośrednictwem danych osobowych przez nas i naszych Zaufanych Partnerów. Przez dalsze, aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, wyraziłeś na to zgody. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody.

Zrozumiałem