Gimnazjum 2 i 3 klasa

W związku z obecną Reformą Oświaty, Kolegium Europejskie od roku szkolnego 2017/2018 ustawowo wygasza formę Gimnazjum. Obecnie w naszej szkole istnieją trzy klasy Gimnazjum, natomiast od września pozostaje możliwość kształcenia tylko w klasach II i III.

Kolegium Europejskie to szkoła dwujęzyczna. Oznacza to dla uczniów zarówno naukę w języku polskim jak też w języku angielskim. Nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze rozszerzonym, co zapewnia opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną i swobodną komunikację. Taki system pracy sprzyja coraz sprawniejszemu posługiwaniu się językiem specjalistycznym z zakresu wybranych zagadnień edukacyjnych. W klasach i na przerwach panuje międzynarodowa atmosfera którą tworzą uczniowie z wielu krajów świata.

Promowana w tych klasach intensywna nauka języka angielskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym do 6 godzin tygodniowo, 2 godziny z native speakerem oraz 1 godzina konwersacji przez Skype z nauczycielem z USA lub Anglii.

Klasy oferują ponadto nauczanie drugiego języka obcego w wymiarze 3 godzin tygodniowo, w tym do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki i rosyjski.

Dodatkowo:

- kurs szybkiego czytania, pisania i nauki

- rozszerzone zajęcia z informatyki i podstaw programowania

- szeroka gama zajęć dodatkowych uzależniona od indywidualnych zainteresowań ucznia. Szczegóły dotyczące zajęć dodatkowych można uzyskać w sekretariacie szkoły

Certyfikaty