Kolejny sukces Kolegium Europejskiego - nowy projekt europejski „ Podróż w kierunku globalnych kompetencji”

Z radością informujemy, że w wyniku postępowania selekcyjnego, opracowany przez naszą szkołę projekt zatytułowany „Podróż w kierunku globalnych kompetencji” ,  po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów i decyzją Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, został zatwierdzony do realizacji w okresie 01.01.2022-31.12.2023. Projekt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy Mechanizmu Finansowego EOG  - program Edukacja . Jest to nasz ogromny sukces, gdyż Kolegium Europejskie  jest  jedyną szkołą w województwie małopolskim  oraz jedną z czterech szkół w całej Polsce, które rywalizując w konkursie wniosków z wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami,  otrzymały dofinansowanie . Projekt będzie realizowany we współpracy ze szkołą Atlanten Vidergende Skole  znajdującą się w Kristiansund w  Norwegii .


Projekt jest odpowiedzią zarówno na zmiany zachodzące we współczesnym świecie, jak i na potrzebę rozwijania globalnych kompetencji uczniów i nauczycieli m.in. rozumienia różnych punktów widzenia, współpracy opartej na szacunku oraz podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W projekcie chcemy pokazać, że szkoła uczy rozumienia świata metodą krytycznej konfrontacji informacji z różnych dziedzin. Poprzez realizację działań związanymi z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ pragniemy uświadomić odbiorcom relacje szkoły z otaczającym światem oraz podkreślić wagę odpowiedzialności każdego człowieka będącego obywatelem szkoły i świata.
Wdrażając powyższe idee, chcemy zrealizować kilka mini projektów. Dwa z nich będą skierowane do nauczycieli, pozostałe do uczniów i nauczycieli. Prace nad nimi prowadzone będą w ramach zajęć szkolnych oraz podczas wizyt roboczych w Polsce i Norwegii. Ich celem będzie poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin oraz rozwijanie ważnych cech i umiejętności.  Planujemy zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli, opracowanie scenariuszy lekcji dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz przeprowadzenie działań uczniów polegających na rozpoznawaniu globalnych problemów, a następnie poszukiwaniu i wdrażaniu ich rozwiązań.

Certyfikaty