Z radością informujemy, że w wyniku postępowania selekcyjnego, opracowany przez naszą szkołę projekt zatytułowany „Podróż w kierunku globalnych kompetencji” ,  po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów i decyzją Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, został zatwierdzony do realizacji w okresie 01.01.2022-31.12.2023. Projekt korzysta z dofinansowania w wysokości 88 000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy Mechanizmu Finansowego EOG  - program Edukacja . Jest to nasz ogromny sukces, gdyż Kolegium Europejskie  jest  jedyną szkołą w województwie małopolskim  oraz jedną z czterech szkół w całej Polsce, które rywalizując w konkursie wniosków z wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami,  otrzymały dofinansowanie . Projekt będzie realizowany we współpracy ze szkołą Atlanten Vidergende Skole  znajdującą się w Kristiansund w  Norwegii.


Podróż w kierunku globalnych kompetencji- strona internetowa projektu
https://www.globalcompetenceke.com/

Z radością informujemy, że w wyniku postępowania selekcyjnego, opracowany przez naszą szkołę projekt zatytułowany „Podróż w kierunku globalnych kompetencji” ,  po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów i decyzją Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, został zatwierdzony do realizacji w okresie 01.01.2022-31.12.2023. Projekt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy Mechanizmu Finansowego EOG  - program Edukacja . Jest to nasz ogromny sukces, gdyż Kolegium Europejskie  jest  jedyną szkołą w województwie małopolskim  oraz jedną z czterech szkół w całej Polsce, które rywalizując w konkursie wniosków z wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami,  otrzymały dofinansowanie . Projekt będzie realizowany we współpracy ze szkołą Atlanten Vidergende Skole  znajdującą się w Kristiansund w  Norwegii .

Certyfikaty