Matura Międzynarodowa IB przepustką na prestiżowe zagraniczne i polskie uczelnie.

Matura Międzynarodowa przepustką na prestiżowe zagraniczne i polskie uczelnie.

Chcesz studiować w USA i UK? Przyjdź do Kolegium Europejskiego w Krakowie!

Zastanawialiście się czasem jak by to było studiować za granicą, a może to Wasze marzenie? Nie wiecie, od czego zacząć? Koniec z obawami! Dzięki realizacji programu matury międzynarodowej w Kolegium Europejskim w Krakowie możecie bez problemu kandydować na wszystkie uczelnie zagraniczne, które nie tylko respektują ten system nauczania, ale przede wszystkim czekają na absolwentów IB DP!

Program matury międzynarodowej IB DP realizowany od kilkunastu lat w Kolegium Europejskim daje uczniom prawdziwe, międzynarodowe wykształcenie, które motywuje do samodzielnej nauki, rozpatrywania problemów z różnych punktów widzenia, rozumienia innych ludzi, kultur, języków. Program nauczania i egzaminowania został tak pomyślany, żeby stworzyć standard uznawany przez szkoły wyższe na całym świecie. Dzięki temu uczelnie mają pewność, że kandydaci, którzy uzyskali dobre i bardzo dobre oceny z egzaminów International Baccalaureate są cennym nabytkiem. Zajęcia w klasach licealnych IB II i III odbywają się w języku angielskim. I klasa liceum tzw. pre-IB przygotowuje do uczenia się w klasach IB. Młodzi ludzie bardzo intensywnie uczą się języka angielskiego, aby wyrównać jego poziom, poznają specjalistyczne słownictwo w tym języku podczas nauki poszczególnych przedmiotów.

To wszystko sprawia, że uczeń kończący ten system nauczania – młody obywatel świata, oprócz wiedzy merytorycznej posiada praktyczne umiejętności tak często wymagane już w okresie studiów. To właśnie takich absolwentów, jakich kształci Kolegium Europejskie, poszukują i na takich czekają szkoły wyższe na całym świecie oraz w Polsce, gdyż dyplom matury międzynarodowej uprawnia do podjęcia studiów na wielu rodzimych uczelniach, a wynik egzaminu jest bardzo korzystnie przeliczany przy rekrutacji. Często słabo zdana matura międzynarodowa ma dużo większe przeliczniki punktowe niż dużo wyżej zdana polska matura. Obecnie nawet akademie medyczne, które zazwyczaj wymagają ocen z trzech przedmiotów eksperymentalnych, umożliwiły przyjęcie na podstawie dwóch realizowanych w systemie IB DP licząc średnią z nich jako trzecią. W istocie szkoły takie, jak Kolegium Europejskie są doskonałą alternatywą dla wszystkich uczniów, również tych, którzy planują studia w Polsce. Rodzime uczelnie akceptują maturę międzynarodową, więc nie ma potrzeby zdawania równolegle matury polskiej.

Ponadto Dyplom IB jest traktowany jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m. in. Oxford, Cambridge) lub SAT (MIT). Najlepsi maturzyści z Kolegium Europejskiego są przyjmowani na czołowe uczelnie świata, takie jak Oxford, Cambridge, Yale, MIT, Harvard. Nasi absolwenci często wybierają też inne, bardzo ciekawe pod względem oferty uczelnie w Dani, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA czy Kanadzie. Modnymi kierunkami wybieranymi ostatnio wśród naszych uczniów stają się kierunki studiów oferowane przez znane azjatyckie uniwersytety.

Absolwenci Kolegium Europejskiego wybierają studia medyczne (dwie nasze uczennice studiują medycynę na uniwersytetach w USA), ekonomiczne, prawnicze, informatyczne, ale mamy również absolwentkę studiującą reżyserię w Los Angeles. Uczniowie Kolegium Europejskiego uzyskują również pomoc przy aplikowaniu na uczelnie, polskie i zagraniczne. Wiele uczelni chętniej przyjmuje studentów z Dyplomem Matury Międzynarodowej niż z dyplomem polskiej matury.

Należy pamiętać, że po polskiej maturze zazwyczaj trzeba przygotować się na serię egzaminów wstępnych, a w przypadku międzynarodowej matury często jest to forma konkursu świadectw. Inną praktyką jest również stosowana na uczelniach zagranicznych rekrutacja „przedmaturalna”, gdzie o możliwości podjęcia studiów decydują już oceny z klasy IB1 albo tzw. predicted grades (oceny przewidywane na świadectwie maturalnym), dzięki którym to już w trakcie aplikacji na uczelnię zagraniczną możemy być pewni, że uniwersytet jest zainteresowany naszą kandydaturą i z pewnością dołączymy do grona studentów.

Na maturę IB przychylnie patrzą także przyszli pracodawcy świadomi tego, że ukończenie systemu matury międzynarodowej dowodzi samodzielności, pracowitości oraz potwierdza płynną znajomość języka angielskiego, a nierzadko drugiego, czy trzeciego języka obcego, którego naukę na różnych poziomach można podjąć w naszej szkole.

Koszty nauki w kolegium Europejskim nie są wysokie i gdyby przeliczyć, ile młody człowiek płaci za prywatne lekcje języka angielskiego, aby biegle się nim porozumiewać, to koszty są bardzo zbliżone. Poziom języka angielskiego absolwenta Kolegium Europejskiego jest jednak nieporównywalnie wyższy, gdyż jest to język nie tylko służący codziennemu komunikowaniu się, ale specjalistyczny, przygotowujący do studiowania w j. angielskim. Jeśli weźmiemy pod uwagę praktycznie indywidualne lekcje podczas nauki sześciu przedmiotów, z których zdaje się maturę i inne korzyści, które daje szkoła, koszt nie jest wysoki.

Na co więc czekać? Przyjdź i dołącz do społeczności Kolegium Europejskiego realizującego program Matury Międzynarodowej IB DP. Przekonaj się sam, jak wiele możliwości otworzy przed Tobą uczenie się w międzynarodowym wymiarze!

Certyfikaty