Nauczyciele uczący w Kolegium Europejskim w roku szkolnym 2023-2024

Nauczyciele uczący w Kolegium Europejskim. Liceum z Maturą międzynarodową IB w roku szkolnym 2023-2024

 

DYREKCJA

Agnieszka Sańka - dyrektor szkoły

Edyta Zając - wicedyrektor szkoły, koordynator ds matury międzynarodowej IB

 

 

Koordynator ds projektów międzynarodowych i wymian    

Kulesza Małgorzata 

 

Język polski

Hliwa Agnieszka

Kiedyk Natalia - Polish A LIT, filozofia

Kurowska KatarzynaMichalska Małgorzata - Polish A LIT, język angielski, English B, instruktor zajęć teatralnych

Pasieka Klaudia

 

Język polski jako obcy

Jurusik Jolanta       

 

Język angielski

Fretschel-Hojarski Andrzej - English A LIT, English B

Gridley James - Native Speaker                                                             

Michalska Małgorzata - Polish A LIT, English B, instruktor zajęć teatralnych              

Panecka    Ewa - English A LIT, English B  

Przybył Michalina

Solarczyk Dominique - Native Speaker

Tratkiewicz Wiktor - English B

Załęski Kamil

 

 

Język hiszpański

Baran Renata   

Jasnos Justyna 

Oziębła Katarzyna - Spanish B, Spanish ab initio, opiekun Samorządu Uczniowskiego      

 

Język francuski

Kamińska Anna 

 

Język niemiecki

Kula Bożena - German A LIT, German B

Studnicka Katarzyna

 

Russian A LIT     

Treiman Lidia 

 

Historia

Ciemała Grzegorz 

Gogosz Remigiusz 

Korban Tomasz

Konieczny Paweł  - History, HIT, TOK, EE Coordinator  

 

HIT

Ciemała Grzegorz 

Gogosz Remigiusz 

Konieczny Paweł - History, TOK, EE Coordinator  

Korban Tomasz

 

Matematyka

Kelebaj Oleksij 

Łachut Urszula      

Opolska Ewa – Mathematics AI        

Szafran – Florian Estelle – Mathematics AI, Mathematics AA   

Wyciszczok Ewa – Mathematics AI, Mathematics AA 

 

Fizyka

Walczak Małgorzata - Physics        

 

Biologia

Klocek-Górka Beata – Biology, CAS Coordinator

Sobocińska Zuzanna - biologia, CAS Supervisor     

 

Chemia

Gawlak Karolina – Chemistry

Romańska Alicja

 

Geografia

Owoc Katarzyna

Koczański Tomasz

Tracz Mariola - Geography

 

Business management  + Economics    

Belniak Magdalena

 

Informatyka

Całko Grzegorz   

 

Computer science

Całko Grzegorz   

 

Business Management

Markiewicz Piotr 

 

Biznes i zarządzanie

Markiewicz Piotr

 


Etyka

Cierlikowski Krzysztof

 

Filozofia

Kiedyk Natalia  

 

Religia

Kapała Aneta  

 

Plastyka

Grudniewska Katarzyna - Visul Arts         

 


Edukacja dla bezpieczeństwa

Jurek Justyna  

 


Nauczyciel bibliotekarz

Morris Anna

Yudintseva Iryna

 

Sport exercise&health science   

Kucharska Anna 

 

Wychowanie fizyczne

Ostafin Marcin

Stec Kaja

Wajda Marcin

Wala Łukasz

 

Psychologia

Steć Małgorzata - Psychology   

Pawlak Adrianna - Psychology 

 

Pedagog szkolny

Pawlak Adrianna - Psychology

Stal Agnieszka

Wac-Włodarczyk Weronika - doradca zawodowy, trener Brain Core    

 

Psycholog szkolny

Steć Małgorzata

Pawlak Adrianna

 
        

    

Certyfikaty