Zakup podręczników do liceum na rok szkolny 2019/2020

Dokonują Państwo zakupu bezpośrednio przez platformę, wybierając z listy obowiązujących podręczników dla każdej klasy.
Jest to dla Państwa duże ułatwienie, gdyż zakupy dokonywane są online, a zamówienie przychodzi na wskazany przez Państwa adres.
Dodatkowo uczniowie KE otrzymują 10 % zniżki na wszystkie zakupy.

Dostęp: http://www.mojepodreczniki.pl/

W portalu można wyszukać KE (województwo/miasto/szkoła/klasa) klikając na rozwijane listy:


Albo wejść w gotowe linki do poszczególnych klas:
pre-IB 4-letnie:  http://mojepodreczniki.pl/web/guest/home/-/class-handbooks/territorial-unit:353/class:6575#class-handbooks
pre-IB 3-letnie: http://mojepodreczniki.pl/web/guest/home/-/class-handbooks/territorial-unit:353/class:6574#class-handbooks
IB1:  http://mojepodreczniki.pl/web/guest/home/-/class-handbooks/territorial-unit:353/class:6570#class-handbooks
IB2:  http://mojepodreczniki.pl/web/guest/home/-/class-handbooks/territorial-unit:353/class:6573#class-handbooks

-- 
Dear Parents, Dear Students, 
we kindly inform that a website with high school textbooks has been prepared.
You make purchases directly through the platform, choosing from the list of applicable textbooks for each class.
It is for your convenience, purchases are made online and the order comes directly to the address you specify. 
In addition, KE students receive a 10% discount on all purchases.
Link:
http://www.mojepodreczniki.pl/ 
On the portal, you can search for Kolegium Europejskie (voivodship/city/school/class) by clicking on the drop-down lists:
Or enter links to individual classes:
pre-IB 4-years: http://mojepodreczniki.pl/web/guest/home/-/class-handbooks/territorial-unit:353/class:6575#class-handbooks
pre-IB 3-year: http://mojepodreczniki.pl/web/guest/home/-/class-handbooks/territorial-unit:353/class:6574#class-handbooks
IB1: http://mojepodreczniki.pl/web/guest/home/-/class-handbooks/territorial-unit:353/class:6570#class-handbooks
IB2: http://mojepodreczniki.pl/web/guest/home/-/class-handbooks/territorial-unit:353/class:6573#class-handbooks
For your convenience, the portal also has interface in English.

Certyfikaty