Stypendia zagraniczne uczniów KE

WITORIA PROKOCKA – uczennica klasy pre-IBc otrzymała 2 letnie stypendium w  Impington Village College w Wielkiej Brytanii.

Wiktoria Prokocka, uczennica klasy pre-IB c niezwykle aktywnie włącza się w organizację, jak również uczestniczy w licznych przedsięwzięciach i inicjatywach Kolegium Europejskiego w Krakowie. Uczennica wykazuje szeroką dodatkową aktywność w przedsięwzięciach pozaszkolnych, m.in. ogromne zaangażowanie wykazuje w obszarach dotyczących pomocy społecznej (zajęcia wyrównawcze i resocjalizacyjne na Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Myślenicach, współpraca z Caritas, działalność w  Maltańskiej Służbie Przedmedycznej.

Wiktoria jest osobą bardzo zaangażowaną w rozwój świadomości politycznej młodzieży, potwierdzeniem czego jest wystąpienie na Sejmie Dzieci i Młodzieży oraz współpraca z Europejskim Parlamentem Młodzieży w zakresie organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw, promocji oraz pełniąc rolę prelegenta zajęć. Uczennica regularnie bierze także udział w spotkaniach Model United Nations, podczas których jest aktywnym ich uczestnikiem.

Uczennica Wiktoria Prokocka pełni rolę koordynatora wojewódzkiego i rzecznika prasowego Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej, największego panelu dyskusyjnego młodzieży w Polsce, jest członkiem komisji rewizyjnej Młodzieżowej Rady Krakowa oraz członkiem proeuropejskiej organizacji Młodych Europejskich Federalistów. Dodatkowo w ramach własnych zainteresowań prowadzi lekcje o parlamentaryźmie w szkołach swojego regionu.

Uczennica stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nauk ekonomicznych, politologicznych oracz biologicznych poprzez uczestnictwo w licznych warsztatach, szkoleniach, sympozjach i konferencjach. Uczennica wykazuje się wiedzą ogólną z zakresu politologii, parlamentaryzmu, polityki zagranicznej, historii i kultury Bliskiego Wschodu potwierdzoną certyfikatami uczestnictwa w wielu spotkaniach i warsztatach.

Wiktoria jest stypendystką Akademii Liderów Świętego Mikołaja, w ramach którego realizuje obóz liderów, a następnie od września będzie realizować projekt "Not an Exit", przekonujący przede wszystkim Polonię o wartości powrotu w celach ekonomicznych do ojczyzny oraz wzbudzający poczucie odpowiedzialności za podstawowe prawa obywatelskie.

 

BARTŁOMIEJ KUKLIŃSKI - uczeń klasy pre-IBc zdobył 2 letnie stypendium w  brytyjskiej szkole Windermere School.

W obecnym roku szkolnym 2018/2019 uczeń szczególnie aktywnie uczestniczył we wszelkiego rodzaju konkursach, również na poziomie międzynarodowym, zdobywając tym samym najwyższe podia:

 • Zwycięzca Rozgrywek o Puchar Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego na „Najlepiej zarządzane wirtualne przedsiębiorstwo”.
 • Finalista Szkolnych Mistrzostw Menadżerskich 2 oraz wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 • Finalista konkursu UWC (United World Collages)
 • Laureat konkursu na stypendium BAS (British Alumni Society)
 • Uczestnik II części konkursu SmartUp

W poprzednich latach finalista 13 konkursów, olimpiad i igrzysk na poziomach wojewódzkich i powiatowych w różnych dziedzinach, m.in. matematyka, biologia, sztuka:

 • Finalista Małopolskiego Konkursu Matematycznego w roku 2017/2018
 • Finalista Małopolskiego Konkursu Biologicznego w roku 2016/2017
 • Wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny w latach 2016/2017, 2017/2018
 • Drugie miejsce w XV Powiatowych Zawodach Matematycznych w roku 2017/2018
 • Drugie miejsce w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów w roku 2017/2018
 • Finalista Small World Film Festival w Bradford (Wielka Brytania)
 • Uczestnik 1a Mostra International de Curtas Citades Creativas (Pierwsza Międzynarodowa Wystawa Twórcza)
 • Zwycięzca Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Chłopców w roku 2017/2018
 • Zwycięzca Powiatowej Gimnazjady z Piłki Siatkowej "U Tytusa" 2016/2017, 2017/2018

 

 • Laureat nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice dla wybitnie uzdolnionych uczniów w latach 2016/2017 oraz 2017/201

 

Tytuły szkolne otrzymane w latach 2016/2017 i 2017/2018:

 • „Orzeł Roku” – przyznawany uczniom za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy
 • „Najlepszy Uczeń Roku”
 • „Złota Tarcza” „Srebrna Tarcza” – tytuły przyznawane uczniom, których średnia wynosi ponad 5.00

Certyfikaty