Culture as a Basic Mechanism of Urban Development

On Friday 5th our class IB1 B went to the Open Eyes Economy Summit, which took place in the Polish Academy of Arts and Sciences - a beautiful building in the center of Krakow, not far from our school. The event was a "glance in the future" kind of event. The topic of the 5-hour discussion was "Culture as a Basic Mechanism of Urban Development".

Of course, it took a lot of concentration to pay attention to every point being said there, but overall we found it very interesting and a "breathe of the fresh air" for the future of Krakow, but also for all the cities all over world as the topic of the
discussion is global and the points of it are internationally applicable. The event was well-organized, each speech supported by a presentation and we could also listen to the speakers with headphones on in case someone didn't understand Polish or English language. At the end of the event the pannel took place, which was also entertaining because we could make questions to the pannelists and therefore discuss the topic on a deeper level. The most important points made on the event were about culture as a primary urban revitalization mechanism and its huge impact: starting from banal things as theaters and music schools and ending on the whole nation's intellectual development and mental health. In addition, after the event the potential of Poland could be seen as lots of topics were discussed with the researches and results of different studies being provided.

W piątek 5.10. nasza klasa IB1 B wzięła udział w Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości „Open Eyes 2018”, który odbywał się w Polskiej Akademii Umiejętności -  pięknym budynku w centrum Krakowa, niedaleko naszej szkoły. Wydarzenie było wydarzeniem typu "rzut oka w przyszłość". Temat 5-godzinnej dyskusji brzmiał "Kultura jako podstawowy mechanizm rozwoju miasta”.
Oczywiście trzeba było dużej koncentracji, aby zwrócić uwagę na każdy omawiany punkt seminarium, ale ogólnie wydarzenie było dobrze zorganizowane, każde przemówienie było wspierane przez
prezentacje i mogliśmy również używać słuchawek na wypadek, gdyby ktoś nie rozumiał języka polskiego lub angielskiego. Pod koniec wydarzenia odbyła się dyskusja panelowa, co również było zabawne, ponieważ mogliśmy zadawać różne pytania i omówić tematy na szerszym poziomie. Najważniejsze punkty wydarzenia dotyczyły kultury jako głównego miejskiego mechanizmu rewitalizacji i jej ogromnego wpływu na: zaczynając od banalnych rzeczy, takich jak teatry i szkoły muzyczne a kończąc na intelektualnym rozwoju całego narodu. Po spotkaniu okazało się, że przedyskutowano wiele tematów, których rezultaty mogą być wykorzystane w przyszłych badaniach.

Kadra nauczycielska

Certyfikaty