Małgorzata Steć

Z wykształcenia doktor filozofii w zakresie etyki oraz psycholog kliniczny, neuropsycholog i psycholog rozwojowy, a także etyk i nauczyciel. Pierwszą pracę doktorską z filozofii, z zakresu etyki obroniła w rodzinnym Lublinie (UMCS), gdzie wcześniej ukończyła psychologię (2009) oraz filozofię (2011); obecnie pracuje nad dysertacją z psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełniąc jednocześnie funkcję wykładowcy. Kierownik Zakładu Etyki Zawodu Psychologa w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Jest jedynym  w Polsce certyfikowanym nauczycielem posługującym się w praktyce dydaktyczno-wychowawczej oraz naukowo-badawczej Konstancką Metodą Dyskusji nad Dylematem/ Konstanz Method of Dilemma-Discussion (KMDD®). Zainteresowania naukowe: problematyka rozwoju moralnego i jego wspomagania za pomocą metod dyskursywnych, a także zagadnienie osobowości i tożsamości moralnej. W wolnych chwilach: wspinaczka i bouldrering.

 

Małgorzata Steć - PhD in philosophy (ethics), clinical psychologist, neuropsychologist and developmental psychologist, ethicist and a teacher. First doctoral thesis in philosophy in the field of ethics defended at The UMCS University of Lublin, where she previously have graduated in psychology (2009) and philosophy (2011); currently working on dissertation in the field of moral psychology at the Institute of Psychology of the Jagiellonian University. Head of the Department of Ethics of Psychologists at the Institute of Psychology of the Jesuit University Ignatianum in Krakow. The only certified teacher of the Konstanz Method of Dilemma-Discussion (KMDD®) in Poland. Scientific interests: moral development, fostering moral competence with KMDD®, moral personality and moral identity. In free time: climbing and bouldering.

Kadra nauczycielska

Certyfikaty