Urszula Drzewiecka

Nauczycielka ekonomii i biznesu. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ). Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego (mgr ekonomii na Wydziale Ekonomii  i Stosunków Międzynarodowych) Studium Pedagogicznego UJ oraz Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka rządu japońskiego SYLFF (badania naukowe, COLMEX, Meksyk) oraz rządu meksykańskiego „Genaro Estrada” (badania naukowe, UNAM, Meksyk). Z zamiłowania dydaktyk i latynoamerykanista.

Kadra nauczycielska

Certyfikaty