Plan lekcji

LICEUM

Plan lekcji obowiązuje od 16.09.2019. Nie jest to plan ostateczy i może ulec zmianie.

Certyfikaty