Korzyści z matury międzynarodowej IB przy rekrutacji na wybrane uczelnie

Przewaga matury międzynarodowej IB nad maturą polską przy rekrutacji na przykładowe uczelnie wyższe.

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

Wartości składników G, J dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad matury międzynarodowej (IB - International Baccalaureate)

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka angielskiego.

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to przeliczenie następuje według tabeli 2.

Tabela 2. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu matematyka.

ocena

poziom SL

poziom HL

liczba punktów

7

200

200

6

171

200

5

143

200

4

114

200

3

86

150

2

57

100

1

29

50

Aby dostać się na informatykę w roku akademickim 2016/2017 trzeba było uzyskać 902 punkty!

Podstawmy do wzoru rekrutacyjnego wyniki maturzysty, który zadał maturę międzynarodową IB z matematyki na poziomie HL na ocenę  4 za co dostaje 200 punktów i za składnik J dostaję również 200 punktów:

W=4*G+J

W=4*200+200=1000!

Aby uzyskać taką liczbę punktów z matury polskiej trzeba zdać bardzo dobrze angielski i maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym na 100%! 

Matura międzynarodowa IB daje nam ogromną przewagę. Dostajemy na wejściu 200 punktów z języka angielskiego a maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym możemy spokojnie zdać na średnim poziomie, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów wymaganą w rekrutacji na AGH!

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

Kryteria  przyjęć  na  kierunek  „filologia”  (w  zakresie  filologii  angielskiej)  oraz  na  studia w języku angielskim:

  1. Wstęp wolny  na  studia  posiadają  kandydaci  z  dyplomem  IB  (International  Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów - o ile okoliczność ta  zostanie  udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat.

 

Politechnika Gdańska

Współczynniki przeliczników wyników matury  na punkty rekrutacyjne na Politechnikę Gdańską  wynoszą dla międzynarodowej IB na poziomie HL - 1,7 dla matury polskiej rozszerzonej tylko 1,5.

 

Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy (Studia anglojęzyczne)

Zasady kwalifikacji

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie testu pisemnego w języku angielskim i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

Kandydat, który otrzymał dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie lub dyplom EB (European Baccalaureate), na którym znajduje się ocena z egzaminu z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym : a) biologii i b) chemii lub fizyki zdawanych w języku angielskim, nie przystępuje do testu pisemnego, a wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych.

 

Wszystkie powyższe informacje pochodzą z regulaminów rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Certyfikaty