Najlepsi przechodzą do KE

Potwierdza to przykład jednego z naszych absolwentów, który był w Nowodworku jednym z najlepszych uczniów. Doszedł jednak do wniosku, że kończąc to liceum nawet z najlepszym wynikiem może się tym pochwalić co najwyżej w Krakowie i Polsce, ale nigdzie na świecie. Przeszedł do nas w 2 semestrze drugiej klasy liceum (1IB) mimo, że musiał bardzo dużo nadrobić z 1 semestru. Maturę IB napisał z rekordowo wysokim wynikiem i tym mógł się już poszczycić nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Dzięki maturze międzynarodowej studiuje obecnie na jednej z prestiżowych uczelni zagranicznych.

Certyfikaty