Rekrutacja do gimnazjum i szkoły podstawowej

Kolegium Europejskie w Krakowie informuje, że trwa rekrutacja do klasy gimnazjum językowego oraz 4,5,6,7,8 klasy dwujęzycznej szkoły podstawowej. Oferujemy dużą liczbę godzin języka angielskiego w tym zajęcia z native speakerem oraz poszerzoną liczbę godzin drugiego języka i informatyki. Nauka odbywa się w małych grupach i międzynarodowym gronie. Dwujęzyczni doświadczeni nauczyciele i bezstresowa atmosfera. W sprawie zapisów prosimy o kontakt z sekretariatem Kolegium Europejskiego tel. +48 733 88 31 21 lub przez pocztę elektroniczną:

Zapraszamy też na dyżury rekrutacyjne w każdy czwartek w godzinach 12.00-15.00 oraz w środy w godzinach popołudniowych 15.00-17.00. Na dyżurach dostępne będzie dla Państwa więcej osób: koordynator matur międzynarodowych, nauczyciele, przedstawiciel dyrekcji i zarządu, którzy chętnie odpowiedzą na pytania. Będzie również możliwość podpisania umowy.
Oprócz tego można się umówić z koordynatorem matur międzynarodowych w każdy dzień na spotkanie w godzinach 9-14 lub Dyrektorem Kolegium Europejskiego w godzinach popołudniowych po wcześniejszej informacji telefonicznej.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia telefonicznie +48 733883121 lub mailowo na adres

Certyfikaty