Przewaga matury międzynarodowej IB nad maturą polską przy rekrutacji na przykładowe uczelnie wyższe.

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

Wartości składników G, J dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad matury międzynarodowej (IB - International Baccalaureate)

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka angielskiego.

Zapraszamy dzieci i rodziców na Dzień Europejski połączony z dniem otwartym w Kolegium Europejskim w dniu 23 maja w godzinach od 9 do 18. W tym dniu nasi uczniowie będą prezentować swoją kulturę narodową. Dzięki ciekawym prezentacjom będzie można poczuć międzynarodowość naszej szkoły. Przez cały dzień będzie możliwość zwiedzania szkoły, zapoznania się z programem IB i zaletami matury międzynarodowej, porozmawiania z koordynatorem IB i dyrekcją szkoły, jak również podpisania umowy. Zapraszamy do rejestracji https://form.jotformeu.com/70235643202344

W sprawie rekrutacji można dzwonić codziennie w godzinach 13-15.

Zapraszamy też w każdy czwartek w godzinach 12.00-15.00 oraz w środy w godzinach popołudniowych 15.00-17.00. Na dyżurach dostępne będzie dla Państwa więcej osób: koordynator matur międzynarodowych, nauczyciele, przedstawiciel dyrekcji i zarządu, którzy chętnie odpowiedzą na pytania. Będzie również możliwość podpisania umowy.
Oprócz tego można się umówić z koordynatorem matur międzynarodowych w każdy dzień na spotkanie w godzinach 9-14 lub Dyrektorem Kolegium Europejskiego w godzinach popołudniowych po wcześniejszej informacji telefonicznej.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia telefonicznie +48 733883121 lub mailowo na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty w dniu 25 kwietnia w godzinach od 10-17. Do dyspozycji Państwa będzie koordynator matur IB i dyrekcja szkoły. Będzie można zwiedzić szkołę, porozmawiać o atutach uczenia się w Kolegium Europejskim oraz maturze międzynarodowej.
www.ke.edu.pl tel. +48 733883121

Potwierdza to przykład jednego z naszych absolwentów, który był w Nowodworku jednym z najlepszych uczniów. Doszedł jednak do wniosku, że kończąc to liceum nawet z najlepszym wynikiem może się tym pochwalić co najwyżej w Krakowie i Polsce, ale nigdzie na świecie. Przeszedł do nas w 2 semestrze drugiej klasy liceum (1IB) mimo, że musiał bardzo dużo nadrobić z 1 semestru. Maturę IB napisał z rekordowo wysokim wynikiem i tym mógł się już poszczycić nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Dzięki maturze międzynarodowej studiuje obecnie na jednej z prestiżowych uczelni zagranicznych.

Ogłaszamy nowy nabór na kursy przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego TOEFL oraz matury amerykańskiej SAT. Zajęcia są prowadzone w małych grupach 5-6 osobowych przez amerykańskiego wykładowcę z dużym doświadczeniem. Kurs odbywa się w Kolegium Europejskim w Krakowie, które przygotowuje i przeprowadza maturę międzynarodową. W sprawie zapisów prosimy o kontakt z sekretariatem Kolegium Europejskiego tel. +48 733 88 31 21 lub przez pocztę elektroniczną: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Certyfikaty