W ramach wymiany międzyszkolnej mieliśmy przyjemność w marcu gościć uczniów z Włoch, którzy przez tydzień poznawali naszą kulturę, zabytki i zwyczaje oraz uczestniczyli w lekcjach w naszej szkole.

W związku z dynamicznym rozwojem szkół Kolegium Europejskiego:   podstawowej i liceum IB z maturą międzynarodową z wykładowym j. angielskim,  poszukujemy   nauczycieli z pasją, zaangażowaniem chcących wdrażać ciekawe metody nauczania, aktywizujących  uczniów,  umiejących wymagać, ale również zaszczepiać pasję w śród młodzieży.

Zgodnie z nowelizacją z grudnia 2016 r. w państwowej szkole wyższej nie może przypadać więcej niż 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego. Jeżeli placówka przekroczy ten limit - straci dotację ministerialną. Uczelnie zmniejszają zatem liczbę miejsc na studiach. Radomski Uniwersytet Technologiczny zapowiada cięcie 50-procentowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu planuje zmniejszyć liczbę miejsc aż o 1,3 tys. O tysiąc osób mniej przyjmie też warszawska Akademia Pedagogiki Specjalnej. Na Politechnice Warszawskiej tych miejsc może być mniej o 500 (ok.10 proc.), podobne szacunki przedstawiają Uniwersytety w Białymstoku i Gdańsku oraz Politechnika Rzeszowska i Gdańska.


Biorąc pod uwagę korzystniejsze przeliczniki wyników matur międzynarodowych IB na wielu uczelniach, możemy być spokojni o przyszłość naszych absolwentów. Międzynarodowa matura IB to obecnie najlepszy wybór dla młodych ludzi zastanawiających się nad wyborem szkoły.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszył się ostatni dzień otwarty oraz wieloma sygnałami z prośbą o organizacje dodatkowego dnia otwartego z przyjemnością informujemy o wyznaczeniu dodatkowego terminu. Zapraszamy w dniu 3.03.2018 w godzinach 9-13. Będzie można zwiedzić szkołę spotkać się z uczniami, nauczycielami oraz dyrekcja. Jednocześnie informujemy o zmianie godzin dnia otwartego 20.03.2018 na godziny 13:00-17:00
W celu zadbania o jak najlepsze przegotowanie merytoryczne oraz organizacyjne bardzo prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:

Jesteś w pierwszej klasie liceum - jeszcze nie jest za późno, aby zdawać maturę międzynarodową IB! Skontaktuj się z nami a my pokażemy Ci ogromne możliwości i przewagę matury międzynarodowej IB zdawanej w Kolegium Europejskim nad maturą polską. Między innymi:
- dużo lepsze przeliczniki w rekrutacji na uczelnie wyższe,
- 100% naszych absolwentów dostaje się na studia,
- niektóre uczelnie zagraniczne przyjmują już naszych uczniów na podstawie ocen pierwszego semestru klasy maturalnej,
- 30% matury możesz sobie zapewnić w trakcie roku szkolnego,
- nauczanie przedmiotów w kilku osobowych grupach!
- uczysz się tylko wybranych przez siebie 6 przedmiotów w tym nietypowych np. biznes, psychologia, informatyka itp.
- doskonała znajomość języka angielskiego,
- oraz wiele innych.
Zapraszamy do kontaktu: Kolegium Europejskiego tel. +48 733 88 31 21 lub przez pocztę elektroniczną: info@ke,edu.pl. oraz odwiedzenia naszej strony internetowej www.ke.edu.pl

 

Certyfikaty