Kolegium Europejskie wśród najlepszych liceów w Krakowie

Kolegium Europejskie z maturą międzynarodową IB najlepszym liceum w Krakowie dla kandydatów na wyższą uczelnię. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych przedstawiamy ranking Krakowskich Liceów przygotowany na podstawie wyników matur na poziomie rozszerzonym przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Dostępne rankingi liceów w Krakowie posiadają jedną podstawową wadę nie uwzględniają liceów z maturą międzynarodową, w których zdawalność egzaminu maturalnego jest bardzo wysoka. Nie daje to jednak pełnego obrazu uczniom i rodzicom. Biorąc pod uwagę zalety matury międzynarodowej i jej przewagę w rekrutacji na uczelnie polskie i zagraniczne postanowiliśmy uzupełnić rankingi krakowskich liceów.

Podstawą rankingu między innymi Gazety Krakowskiej była zdawalność matur, co nie do końca odzwierciedla  naszym zdaniem pozycję danej szkoły. Ważne jest również a może najważniejsze ilu absolwentów matur dostało się na studia. Tu zasadnicze znaczenie mają wyniki matur i ich przeliczniki przy przyjmowaniu na studia.  Zobaczmy jak wyglądają zasady rekrutacji na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej, czyli jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce (…) absolwenci matury międzynarodowej IB mają większe szanse na dostanie się na studia ponieważ z jednego przedmiotu mogą dostać nawet 133 punkty a z polskiej matury maksymalnie 100. Napisanie matury międzynarodowej IB na średnim poziomie tylko 5 (w skali 1-7) daje maksymalną liczbę 100 punktów, co odpowiada napisaniu matury polskiej na poziomie rozszerzonym na 100%. Poziom taki osiągają nieliczni. Jak podaje Bacalaureat Instytut Organization średnia ocena matur w Kolegium Europejskim w Krakowie wyniosła w 2016 roku – 5,06. Oznacza to, że maturzyści otrzymali maksymalną liczbę punktów przy rekrutacji na niektóre uczelnie polskie np. SGH.  Jeszcze większe szanse mają uczniowie zdający maturę IB na dostanie się na uczelnie zagraniczne, gdzie przeliczniki są znacznie lepsze i szanse uczniów z maturą IB są dużo większe. O uczniów z maturą międzynarodową IB zabiegają zagraniczne uczelnie.  Rekrutacja na niektóre uczelnie obywa się już w połowie klasy III liceum i uczeń może zostać przyjęty na podstawie przesłanych ocen z połowy ostatniej klasy liceum. W zestawieniu przygotowanym wg. punktów liczonych przy rekrutacji na studia, Kolegium Europejskie jest bezkonkurencyjne:

Nazwa szkoły Średni wynik pisemnego egzaminu z matematyki Średni wynik pisemnego egzaminu z języka angielskiego Liczba punktów
na studia matematyka+
j.angielski
Średni wynik z egzaminu z historii Liczba
punktów
na studia matematyka+
j.angielski+
historia
Średni wynik egzaminu z biologii Liczba
punktów
na studia matematyka+
j.angielski+
biologia
Kolegium Europejskie 80 90 170 80 250 100 270
V Liceum Ogólnokształcące 71 84 155 70 225 74 229
I Liceum Ogólnokształcące 55 77 132 64 196 73 205
II Liceum Ogólnokształcące 54 74 128 63 191 57 185
Publiczne Salezjańskie LO 58 76 134 70 204 56 190

Cały artykuł można przeczytać tutaj.

Certyfikaty