Atmosfera w Kolegium Europejskim

Wspomnienia ze szkoły średniej są bardzo silne. W wieku licealnym szukamy swojego miejsca w najbliższym świecie: wśród rówieśników. Bywamy gwiazdami, samotnikami, sypiemy jak z rękawa dowcipami, albo ostentacyjnie unikamy kontaktów mierząc się z rolą myśliciela – kontestatora.
Później, na studiach i w pracy nadal sięgamy do szkolnych wspomnień i doświadczeń. Nawiązujemy znajomości, wchodzimy w dorosłe związki mając w pamięci kim byliśmy w klasie, jak się z tym czuliśmy. Jak patrzyliśmy na świat, przeciwko czemu się buntowaliśmy, w kim kochaliśmy się na zabój i co z tego wynikło. Minie wiele lat, zanim pamięć tych doświadczeń osłabnie.

W szkole średniej po raz pierwszy opisujemy granice naszego świata na poważnie. Mamy luksus popełniania błędów bez nieodwracalnych konsekwencji, możemy z dnia na dzień zmieniać poglądy nie tracąc twarzy. Stać nas na to, bo jesteśmy wśród podobnych nam poszukiwaczy wartości i wrażeń. Im bardziej zróżnicowana grupa, tym lepiej, bo każda osoba wnosi własne, niepowtarzalne doświadczenia, oryginalny punkt widzenia.
Wśród liceów można znaleźć takie, które stwarzają warunki do doświadczania młodości i indywidualności w sposób znacznie silniejszy i bogatszy, niż gdzie indziej. Na edukacyjnej mapie Krakowa takim miejscem jest Kolegium Europejskie. Liceum z tradycjami, z dużym doświadczeniem w przygotowywaniu młodzieży do matury międzynarodowej zdawanej w systemie IB (International Baccalaureate).
Unikalny charakter Kolegium Europejskiego wynika między innymi stąd, że w tej szkole spotykają się uczniowie pochodzący z różnych stron świata, bogaci doświadczenia zdobyte podczas nauki w szkołach zagranicznych o odmiennych programach nauczania. Młodzi ludzie, którzy dorastali w różnych kulturach, mówią różnymi językami spotykają w szkole tworząc zgrany zespół.
Codzienne osobiste kontakty, współpraca podczas lekcji, rozwiązywanie prawdziwych problemów to znacznie więcej, niż efemeryczne znajomości internetowe. Tutaj nikogo nie dziwi, że część dyskusji odbywa się po polsku, za chwilę wszyscy przechodzą na angielski a od czasu do czasu ktoś dorzuca swoje „trzy grosze” w jeszcze innym języku.
Naturalna potrzeba komunikacji w codziennych, nieprzewidywalnych sytuacjach niweluje lęk przed nieporozumieniem. Udowadnia, że zawsze i w każdych okolicznościach można się porozumieć. Nawet, jeśli brakuje słów. W ten sposób kształtuje się pewność siebie, odwaga w nawiązywaniu kontaktów, przedstawianiu własnej opinii, obronie swoich poglądów. Rośnie też wrażliwość na zdanie innych osób. Pojawia się świadomość, że mają prawo patrzeć na świat z innej perspektywy.
Po tej szkole wyjazd za granicę nie jest podróżą w nieznane, a studia na zagranicznej uczelni są wyzwaniem intelektualnym a nie powodem do zmartwień. Uczniowie Kolegium Europejskiego wszędzie są u siebie. Od początku nauki w liceum szukają swojego miejsca w międzynarodowej, wielokulturowej społeczności patrząc na świat w szerokiej perspektywie. Takie będą ich wspomnienia ze szkoły, podwaliny dorosłego życia obywateli świata.

Certyfikaty